De betekenis van manisch depressieve stoornis

Bron: Internet || www.altijdonderweg.nl || Sinds 2005

MDS staat voor Manisch Depressieve Stoornis. Deze stemmingstoornis word ook wel bipolaire stoornis genoemd: een ziekte van de stemming. Bipolair betekent min of meer dat er twee uitersten bestaan. Bij een bipolaire stoornis is er dus sprake van uitersten wat betreft de stemming: iemand maakt zowel depressieve perioden door, als manische (en/of hypomane).

>> voorbeeld <<

Niet iedere bipolaire stoornis is hetzelfde en niet iedereen die daar aan lijdt heeft dezelfde symptomen. De ene persoon heeft een lichtere vorm dan de andere. Ook is het verloop van de stoornis niet bij iedereen hetzelfde. De één heeft meer last van depressies, de ander meer van manische of hypomane fases.

Een grove indeling van bipolaire stoornissen bestaat wel. Men spreekt dan van een bipolaire stoornis I en een bipolaire stoornis II. Bij een bipolaire stoornis I is er sprake van een afwisseling tussen depressieve en manische fasen. Bij een bipolaire stoornis II heeft de depressie de overhand: de depressies zijn ernstiger en langduriger dan de drukkere fases. Meestal heeft iemand ook geen last van manische perioden maar wel van hypomane perioden.

Bij MDS is er dus sprake van hevige en plotselinge stemmingswisselingen. Vaak is de omslag van stemming onvoorspelbaar en zonder aanwijsbare reden. De uitgelaten 'ik-kan-de-hele-wereld-aan' periode wordt manie genoemd, terwijl de neerslachtige stemming wordt aangeduid met de term depressie. Er kan zich tussen deze twee periodes ook een periode bevinden waarop de persoon heel goed kan omgaan met zijn gevoelens. Een korte periode van manie, waarbij nog wel controle is over eigen gedrag en gedachten wordt een hypomanie genoemd.

De teller op nulstand gezet vanaf 01-02-2015: